Jak długo trzeba czekać na wypłatę odszkodowania z OC?

Padliśmy ofiarą wypadku, a następnie zostało nam przyznane odszkodowanie OC – w jakim terminie możemy spodziewać się przyznanych pieniędzy?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dopuszcza kilka różnych możliwości. Licząc od dnia, w którym złożono zawiadomienie, wypłata odszkodowania powinna nadejść w terminie:

  • 14 dni lub mniej
  • 30 dni
  • do 90 dni
  • ponad 90 dni

 

Odszkodowanie OC w mniej niż miesiąc

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają tak zwaną „szybką ścieżkę likwidacyjną”. Nie wszystkie sytuacje będą mogły być jednak do niej zakwalifikowane – poszczególne ustalenia leżą w gestii ubezpieczyciela. Ścieżka uproszczona będzie zazwyczaj przeznaczona dla przypadków, w których stwierdzona szkoda jest relatywnie nieduża, a jej zakres i wartość można wywnioskować na podstawie zdjęcia przesłanego przez stronę wypadku. Pomija się tutaj zatem konsultacje z rzeczoznawcą.

 

Wypłata OC w terminie przewidzianym ustawą

Według wspomnianej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych towarzystwo ubezpieczeniowe musi wypłacić przyznaną kwotę odszkodowania OC w ciągu 30 dni od złożenia zawiadomienia. Jeśli wszystkie niezbędne dokumenty zostały złożone na czas, nie zawierają błędów, a ubezpieczyciel na żadnym etapie postępowania nie nabrał wątpliwości w danej sprawie, wówczas wypłata środków następuje w terminie przewidzianym ustawą.

 

Możliwe opóźnienia w wypłacie OC

Niestety nierzadko dochodzi do różnego rodzaju opóźnień administracyjnych, o czym towarzystwo ubezpieczeniowe musi pisemnie poinformować zainteresowane strony. Opóźnienie może być spowodowane wadliwą dokumentacją lub tym, że ubezpieczyciel nie jest w stanie ustalić dokładnego przebiegu wypadku. Od chwili wpłynięcia poprawnych dokumentów lub ustalenia faktów ubezpieczyciel jest zobowiązany przelać należność w ciągu 14 dni, zaś od pierwszego zawiadomienia złożonego u ubezpieczyciela nie powinno upłynąć 90 dni. Po upływie tego terminu przysługuje nam prawo sądowego dochodzenia należności. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w sprawie wypadku toczy się postępowanie cywilne lub karne).

0
Feed

Zostaw komentarz