Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Na przełomie XX i XXI wieku jedną z popularniejszych inwestycji reklamowanych przez różne instytucje finansowe były tak zwane polisolokaty. Stanowiła ona połączenie lokaty inwestycyjnej i oszczędnościowej oraz oferty ubezpieczenia na życie i dożycie.

Ich popularność wynikała między innymi z tego, że reklamowane je przede wszystkim jako inwestycje bezpieczne dla klienta i jego pieniędzy. Miały ono ponadto oferować zysk w postaci uniknięcia podatków, które miały w tamtych czasach wejść w życie.

 

Dlaczego zaczęto rezygnować z polisolokat?

W praktyce okazywało się, że zawierane umowy są znacznie mniej zyskowne dla klientów, a pobierane od nich składki są w rzeczywistości inwestowane w akcje o podwyższonym ryzyku. Co więcej, zdarzały się także zapisy stwierdzające, że klient banku straci swój wkład włożony w polisolokatę, jeśli kilka razy z rzędu nie uiści wymaganej kwoty pieniędzy. Sprawiło to, że coraz więcej osób zaczęło rozważać zerwanie umowy przed jej upływem. Na drodze stała jednak horrendalnie wysoka opłata likwidacyjna, która nierzadko wynosiła 100% wkładu klienta – mówimy tu o pieniądzach odkładanych przez bardzo wiele lat.

Brak możliwości odzyskania środków zniechęcił wielu klientów do wypowiedzenia swoich umów, lecz z drugiej strony skłonił także do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Sądy zaś zaczęły wydawać liczne wyroki, w których jednoznacznie stwierdzano, że umowy na polisolokaty były nieważnie zawarte między innymi ze względu na fałszywe obietnice banków dotyczące ich bezpieczeństwa i warunków użytkowania.

 

Czy można odzyskać zgromadzone pieniądze?

Zarówno osoby, które już zlikwidowały swoją polisolokatę, jak również te, które jeszcze tego nie zrobiły, mają prawo dochodzić swoich roszczeń, aby odzyskać zgromadzone pieniądze. Jeśli chcemy zatem rozwiązać umowę bez uiszczania opłaty likwidacyjnej, zacznijmy od zgromadzenia następujących dokumentów:

  • umowa z Twoją instytucją – jeśli nie posiadasz oryginału, wystąp o udostępnienie kopii,
  • potwierdzenia przelewów, aby pokazać, że wszystkie płatności były prawidłowo rozliczone,
  • potwierdzenie praw do danego funduszu.
0
Feed

Zostaw komentarz