Na czym polega pomoc w uzyskaniu odszkodowania?

Składanie wniosku o odszkodowanie nie zawsze należy do miłych czynności – powstała w wyniku wypadku trauma może być wciąż świeża i powodować realny dyskomfort, a do tego sam proces biurokratyczny może być źródłem stresu.

Dołączanie dokumentacji, wielokrotne przeglądanie wymogów formalnych, stres spowodowany brakiem pewności, jaką decyzję ostatecznie podejmie ubezpieczyciel – niestety cały ten trud nierzadko nie jest dostatecznie wynagrodzony, ponieważ kwota, którą przyznał ubezpieczyciel, dalece odbiega od rzeczywistych szkód i nierzadko wystarcza na pokrycie niewielkiej ich części. W takich sytuacjach istnieje możliwość reklamacji – również i tym razem jednak nie mamy gwarancji, że uzyskamy kwotę, zaspokajającą nasze roszczenia.

Pamiętajmy jednak, że decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna! Jakie możliwości pozostają nam w takiej sytuacji?

 

Masz prawo się odwołać

Jeśli uważasz, że uzyskana kwota nie odpowiada realnym szkodom, możesz także odwołać się od decyzji i dochodzić swoich roszczeń w sądzie lub na drodze polubownego porozumienia stron. Możesz także zwrócić się do kancelarii prawnej z prośbą o pomoc.


Na czym polega działalność kancelarii w sprawach związanych z odszkodowaniem?

  • Na początku ocenia się szanse powodzenia na uzyskanie odszkodowania wyższego niż przyznane przez ubezpieczyciela, szacuje możliwą do uzyskania kwotę oraz wspólnie ustala prowizję stanowiącą wynagrodzenie kancelarii.
  • Kompletowanie wymaganych dokumentów pod kątem wymagań prawa ubezpieczeniowego
  • Pracownik kancelarii prowadzi negocjacje z ubezpieczycielem.
  • W przypadku braku woli ubezpieczyciela, aby spór został rozstrzygnięty polubownie, sprawa zostaje skierowana do sądu.

 

Co dalej?

Umowa zawarta z kancelarią precyzuje wysokość i sposób uzyskania od ubezpieczyciela postulowanej kwoty w przypadku wygranego procesu – może to być na przykład przelew bezpośrednio na konto lub za pośrednictwem kancelarii (po potrąceniu prowizji). Umowa zawiera także punkty precyzujące, co dzieje się, jeśli sąd nie przychyli się do wniosków reprezentującej nas kancelarii.

0
Feed

Zostaw komentarz