Błędy medyczne

Każda osoba, która musi uzyskać należytą pomoc zdrowotną, niezależnie od stopnia rozwoju swojej choroby czy nagłego schorzenia, powinna mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa zarówno ze strony samego lekarza, jak i personelu. Wchodzą w nie kwalifikacje danego specjalisty, odpowiednie przygotowanie placówki i sprzętu, ale również ubezpieczenie w wypadku błędu medycznego lub lekarskiego. Odszkodowanie z tego tytułu przysługuje osobom, które zostały w niewłaściwy sposób prowadzone przy leczeniu.

 

Czym jest błąd medyczny?

W ten typ nieprawidłowości ujmowane są postępowania wszystkich przedstawicieli i pracowników służby medycznej: ratownik, lekarz z każdej specjalizacji czy pielęgniarka, a nawet osoba zajmująca się osprzętem. Działania, w których można popełnić błędy skutkujące pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, to między innymi: organizacja pracy placówki, brak odpowiedniego sprzętu lub jego przeglądów technicznych, błędy podczas zabiegów, w diagnozie i dobraniu nietrafionego sposobu terapii oraz tzw. błąd prognozy (nieprawidłowe rokowanie o następstwach choroby).

Co może składać się na błąd lekarski?

Tymczasem, za niewłaściwe postępowanie tego typu uznaje się tylko takie czynności, które wchodzą w zakres jego obowiązków. Mogą to być: złamanie zasad BHP, brak uważności podczas zabiegu czy ocena zdrowia pacjenta w sposób odbiegający od przyjętych w medycynie zasad.

Niezależnie od rodzaju nieścisłości, na które dany pacjent był narażony w trakcie swojego leczenia, w każdym z przypadków może wystąpić o odszkodowanie. Ubiegać można się o nie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych lub dzięki wsparciu firm świadczących pomoc w uzyskaniu odszkodowań z tego zakresu.

Skontaktuj się z nami!

  ul. Bp. Świrskiego 41, 08-11-Siedlce,
woj. mazowieckie