Wypadki w rolnictwie

Osoby, które zajmują się prowadzeniem gospodarstwa i uprawą ziemi, podlegają możliwości ubezpieczenia OC w rolnictwie. Jest to bardzo istotne przy wykonywaniu pracy w towarzystwie maszyn, wielkogabarytowych pojazdów czy także zwierząt, które często są nieobliczalne i mogą narazić pracowników gospodarstwa na kontuzje. W tym tekście prezentujemy podstawowe informacje z zakresu uzyskiwania odszkodowań rolniczych.

 

Co uznaje się za wypadek na roli?

Zacznijmy od zadania podstawowych pytań: jak i za co można uzyskać odszkodowanie podczas pracy w gospodarstwie? Kiedy jest ono przyznawane i przede wszystkim – dla kogo? Ten typ świadczeń obejmuje osoby zarządzające gospodarstwem i pracujące na jego terenie, które podlegają obowiązkowemu rolniczemu ubezpieczeniu OC.

O zapomogę można wystąpić w następujących przypadkach:

■ Kontuzja lub wypadek w obrębie gospodarstwa i terenów do niego należących (np. ziemie uprawne, łąki, pastwiska itp.),

■ Wypadek poza miejscem zamieszkania, ale wynikający z wykonywania czynności służbowych,

■ Wypadek, który miał miejsce w trakcie drogi z domu do gospodarstwa lub odwrotnie (w drodze do pracy).

Istnieje ważny warunek składania wniosków w urzędzie takim, jak KRUS - należy zawiadomić jednostkę o wypadku w gospodarstwie maksymalnie w ciągu 6 miesięcy. Może zrobić to zarówno poszkodowany osobiście lub zdalnie (telefon, mail, poczta), jak i osoba upoważniona przez niego do przekazania tego typu informacji do urzędu. Do uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC, wraz z powiadomieniem potrzebne jest wskazanie: niezbędnych danych na temat zdrowia poszkodowanego, miejsca i przyczyn wypadku czy świadków.

Ubezpieczenie OC w rolnictwie

Aby jednak złożony w placówce wniosek mógł zostać pozytywnie rozpatrzony i aby gospodarz mógł otrzymać odszkodowanie, musi posiadać ubezpieczenie.

Jest to tzw. OC rolników, które zapewnia ochronę zdrowia i mienia wszystkich osób poruszających się na terenie gospodarstwa – rodziny, pracowników czy tymczasowych pomocników. Po nagłych wypadkach mają oni zapewnioną rekompensatę i należyte odszkodowanie. Jest ono przyznawane jednorazowo.

Skontaktuj się z nami!

  ul. Bp. Świrskiego 41, 08-11-Siedlce,
woj. mazowieckie