Postępowanie sądowe

Każda osoba, która ucierpiała wskutek wypadku z nie swojej winy ma prawo do odszkodowania z OC sprawcy.

W Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe co do zasady wypłacają kwoty bezsporne, które zazwyczaj nie pokrywają strat poniesionych przez osoby poszkodowane. Aby móc uzyskać pełne odszkodowania lub/i zadośćuczynienie należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, bez tego nie mamy co liczyć na wypłatę, zwłaszcza jeżeli w grę wchodzą większe kwoty, za poważne uszczerbki na zdrowiu bądź zadośćuczynienie za śmierć osób bliskich. W Polskich sądach sprawy tego typu trwają w zależności od lokalizacji sądu (czym mniejsza miejscowość tym terminy oczekiwania na sprawę są krótsze) od 6 do 12 miesięcy, w przypadku apelacji, sprawa może potrwać jeszcze kolejny rok lub dłużej. Mimo, że przez wiele lat orzecznictwo sądów w sprawach o odszkodowanie jest dość spójne, to jednak poprowadzenie takiej sprawy wymaga doświadczenia i zaangażowania ze strony prawnika.

To co istotne dla Klienta, to fakt, że po wygranej sprawie, towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają pieniądze bez potrzeby kierowania sprawy do komornika.

Niezbędnym elementem procesu sądowego jest udział poszkodowanego w sprawie. Będzie on musiał stawić się w sądzie i być przesłuchany w charakterze strony. Będą także przesłuchiwani świadkowie oraz zostaną powołani biegli sądowi. Cały proces nadzoruje prawnik, który z Klientem zawsze stawia się na sprawie, a wcześniej przygotowuje go, tak aby cały proces przebiegł pomyślnie.

Wypełnij formularz